lørdag 31. mars 2018

Melodi Grand Prix 1999: "I'll be your friend." Ingvild, Dag Arnold & Håvard Gryting.

I 1998 gjorde den Europeiske kringkastingsunionen -EBU- en regelendring som gjorde at hvert deltakerland fritt kunne velge hvilket språk deres artist skulle synge på i finalen. Siden da har NRK kun en gang sendt et bidrag på norsk til en internasjonal finale. Finalen i  1999 ble den første der samtlige bidrag hadde engelsk tekst. NRK valgte å spesialinviterte åtte låtskriverteam til å levere bidrag til finalen. Et av teamene besto av Anders Moberg og Håvard Gryting. De leverte bidraget «I’ll be your friend». Anders Moberg hadde, i likhet med trioen Gryting, sin musikalske bakgrunn fra den kristen musikken, og utdannet seg både innen teologi og musikk. Han jobbet som låtskriver, arrangør og kapellmester for sceneproduksjoner. Søskentrioen Ingvild, Dag Arnold og Håvard Gryting fra Alta hadde også sin musikalske oppvåkning innen den kristne musikken og opptrådte på store stevner der menighetene var samlet. Det fristet til å skaffe seg et bredere publikum som de håpet at en deltagelse i Melodi Grand Prix kunne hjelpe til med. De hadde sunget siden de var barn, og samarbeidet ofte som trio, senere fikk trioen navnet Mamas Garden. Håvard Gryting var medkomponist på bidraget, og den som frontet gruppen. Etter hvert skulle han bli en like legendarisk Grand Prix korist som Kari Gjærum. Hans blide åsyn og karakteristiske hatter var å se i korrekka i alle Melodi Grand Prix finaler i første halvdel av 00-tallet. Han ble etter hvert en merkevare for finalen, slik Kari Gjærum hadde vært det på åttitallet. Søsteren Ingvild Gryting skrev teksten til bidraget. «I’ll be your friend» var første bidrag ut under finalen, og var så vennlig og ufarlig at det nesten ble anonymt. Her handlet teksten om å ta deg i hånden og lede deg på den rette vei, og kritiske røster mente at dette ble litt for søtt. Det skulle vise seg at startnummer en ikke var spesielt gunstig for Trioen Gryting i denne finalen. Rett etter startet Mette Hartman som på denne tiden var et navn på den internasjonale pophimmelen og hun fikk stor oppmerksomhet før finalen og var en absolutt favoritt. Senere skulle også Stephen Ackles og Tor Endresen synge. Så nå var det opp til de som så på. De stemte via telefon og SMS, og stemmene ble fordelt og avgitt fra fem norske byer. Poengene ble bearbeidet slik at den som i regionen fikk flest stemmer, fikk 10 poeng, så var neste poengsum sju, så fem, tre,to og ett poeng. Seks bidrag fikk poeng fra hver jury, så risikoen for å få null poeng i finalen var så absolutt til stede. Den sjette juryen var en fagjury bestående av fem fagfolk innen popmusikk, ledet av Rolf Løvland. De fire andre var programleder Gunilla Holm fra TV2, musikkjournalisten Erik Nodland, artist Jorun Erdal og musiker, skuespiller og komponist Anders Rogg. Fagjuryens stemmer hadde dobbelt verdi, slik at bidraget de mente var best fikk 20 poeng, så var poengene doblet videre på skalaen. De ga stemmer til seks av åtte bidrag. «I’ll be your friend» ble ikke mottatt med rungende begeistring, og ble uten poeng fra juryen i Bergen og heller ikke fagjuryen ga dem poeng. Trøsten fikk være at kun tre av åtte bidrag i finalen fikk poeng fra samtlige juryer. De ble en delt nestsisteplass når fasiten skulle gjøres opp. Siden da er det bare Håvard Gryting – som nevnt tidligere- som har deltatt i Melodi Grand Prix, for broren Dag Arnold og søsteren Ingvild holdet det med dette ene forsøket. Komponist Anders Moberg skulle prøve lykke igjen i finalen alt året etter. Men samarbeidet mellom søsknene har forsatt inn i bandprosjektet Mamas Garden.  Kansje det frister å delta igjen?
                                                          6.plass   14 poeng

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar