onsdag 28. mars 2018

Melodi Grand Prix 1966: "Intet er nytt under solen." Åse Kleveland/Grynet Molvig


325 bidrag kom inn til NRK og Melodi Grand Prix 1966. Fem melodier ble valgt ut, og alle fem ble fremført to ganger, av to forskjellige vokalister med to forskjellige orkesterbesetninger. Først litt om finalen 1966: Finalen ble for første gang arrangert utenfor NRK- på Centralteatret i Oslo. Denne finalen er den eneste gjennom tidene der alle artistene hadde vært med i Melodi Grand Prix tidligere, det samme gjaldt komponistene, bortsett fra en. Arne Bendiksen fikk med tre bidrag i finalen, og vinneren fra året før, komponisten Jolly Kramer- Johansen fikk med ett bidrag. Fire av de fem vokalistene i finalen hadde allerede blitt kjent utenfor Norges grenser. Wenche Myhre hadde nettopp slått igjennom i Tyskland, Grynet Molvig var velkjent i Sverige, Anita Thallaug hadde allerede representert Norge i en internasjonal finale- og vakt oppsikt i en britisk film og Åse Kleveland var, sin unge alder til tross, kjente ute i Europa. Kirsti Sparboe var den eneste som ikke hadde fått en lansering utenfor Norge ennå. Men den skulle komme.  Opphavsmannen bak bidraget, Arne Bendiksen, hadde fått med tre bidrag til finalen, og «Intet er nytt under solen» var det minst kommersielle av dem,. Men det skilte seg helt klart ut. Åse Kleveland sang bidraget mens hun spilte gitar til, akkompagnert av Kjell Karlsens orkester. Grynet Molvig fikk æren med Kringkastingsorkesteret. For første gang var det juryer plassert rundt i Norge som skulle utpeke en vinner. Det var fem medlemmer i hver jury. Tre i hver jury hadde en profesjonell tilknytning til bransjen, to hadde det ikke. Hver av dem hadde ett poeng hver de kunne gi til sin favorittmelodi. Dermed kunne en melodi hale inn alle femti poengene og la resten være uten. Slik gikk det heldigvis ikke. Detaljene rundt avstemningen er ikke bevart i NRKs arkiver, bortsett fra stemmene fra juryene i Ålesund og Hamar, som ga «Intet er nytt under solen» full pott og fem poeng. Alle var vel litt overrasket over at dette bidraget gikk til topps, ikke minst Arne Bendiksen selv. Spesielt også fordi bidraget fikk dobbelt så mange poeng som andreplassen, (som forøvrig også var skrevet av Arne Bendiksen og ble fremført av Åse Kleveland). Arne Bendiksen mente "Intet er nytt under solen" var det beste bidraget av de tre han fikk med, men hadde ingen tro på at det ville vinne. Nå skjedde det. Vanligvis var det sånn at vokalisten med Kringkastingsorkesteret var den som fikk representere Norge i den internasjonale finalen om bidraget vant. Slik ble det ikke denne gangen. NRK ønsket at Åse Kleveland skulle representere Norge, og opphavsmannen var enig- han mente at melodien kledde Åse Kleveland best. Hun ble for øvrig den første artisten i Melodi Grand Prix som spilte et instrument mens hun sang. Den internasjonale finalen i 1966 skulle finne sted i Luxemburg og 17 år gamle Åse Kleveland var lansert i de fransktalende delene av Europa og man håpet på litt ekstra poeng derfra. Hun hadde debutert i NRK radio og TV med sitt gitarspill og sang i ung alder. Så, i 1965 kom gjennombruddet. Det var en svenskprodusert LP med svenske og engelske tekster. Denne vakte oppsikt og fikk hele 45 uker på VG- lista med en andreplass som beste plassering. I tillegg ble det fire uker på Ti i skuddet i 1966, ikke for «Intet er nytt under solen» men for to andre sanger fra LP-en «Åse.» Hun spilte inn en singel med Malvina Reynolds «What have they done to the rain» på a- siden og Bob Dylans «A hard rain’s gonna fall» på b- siden. Singelen ble spilt inn og lansert via hennes svenske plateselskap og det var denne singelen som, med Åse Klevelands særegne stemme, gitarspill og unge alder, vakte oppsikt og åpnet dører i Europa. Det ble litt debatt i pressen når NRK bestemte at Åse Kleveland skulle synge i den internasjonale finalen, for flere mente at Åse Kleveland var for uerfaren og ville gi plassen til Grynet Molvig som de mente hadde mer erfaring med TV -mediet og ville slå bedre an ute i Europa. Men Grynet Molvig var engasjert på annet hold og hadde uansett ikke kunnet delta i den internasjonale finalen. Hun hadde nettopp fått sitt store gjennombrudd i Sverige der tilbudene strømmet på. Dermed fikk Åse Kleveland reise til Luxemburg, og det viste seg at det var et riktig valg av NRK, for resultatet i den internasjonale finalen ble historisk. Les mer om dette her. «Intet er nytt under solen» er for øvrig det korteste vinnerbidraget i norsk Melodi Grand Prix noensinne. Originalversjonen fra Melodi Grand Prix var på 1’36'' , til den internasjonale finalen ble det lagt inn et instrumentalparti som gjorde sangen omtrent et minutt lengre. For Arne Bendiksen ble dette bare starten på hans deltagelse i Melodi Grand Prix. For Grynet Molvig ble det hennes siste deltagelse. Åse Kleveland deltok heller ikke igjen som artist, men har siden vært jurymedlem, programleder og pauseartist. Hun sang også «Gi meg fri» i denne finalen. «Intet er nytt under solen» ble – på tross av knallgod plassering internasjonalt – ingen hit i Norge. Den ble spilt inn på singel av både Grynet Molvig og Åse Kleveland. Begge spilte inn sin norske versjon av den, hos Åse Kleveland var «Gi meg fri» på b- siden. Denne singelplaten ble spilt inn også i svensk og tysk språkdrakt av Åse Kleveland. Både den svenske og tyske versjonen hadde "Gi meg fri" på b-siden. 
                                                  1.plass   22 poeng

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar